top of page

Voor Cordaid naar Malawi

Voor Cordaid reisde Sander af naar Malawi. In Koffietijd vertelt hij samen met Alexandra van Nieuwenhuyzen, manager marketing en fondsenwerving bij Cordaid, over zijn ervaringen.

In Malawi richt Cordaid zich naast noodhulp ook op structurele ontwikkeling. Zo proberen ze de leefomstandigheden, met name het onderwijs, voor de bevolking te verbeteren . Cordaid financiert nu 30 scholen, waardoor 34.000 kinderen naar school kunnen!

De grootste focus ligt bij Cordaid op meisjes. Zij worden relatief snel van school gehaald om te trouwen of voor de kinderen thuis te zorgen. Dankzij Cordaid is nu ook de moeder- en kindzorg verbeterd in verschillende klinieken.

Het is treurig om te weten dat elke 2 minuten ergens in de wereld een vrouw sterft tijdens de bevalling of zwangerschap. Door professionele behandeling wil Cordaid het sterftecijfer omlaag brengen.

bottom of page